We hebben 21 gasten en één lid online

 

Rob​

  laatste wijziging: 02-08-2021 Kees
Datum 3 okt 2021 3 okt 2021 10 okt 2021 17 okt 2021 24 okt 2021 31 okt 2021
Tijd 10:00 uur  19:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur
Locatie Dorpskerk  Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Kleur groen  groen groen groen groen groen
Bijzonderheden Israelzondag INkeer & INspiratie Dopen - - -
Eerste collecte Kerk en Israel   Werelddiaconaat Voedselbank Voedselbank NBG Wycliffe
Tweede collecte Kindernevendienst   Kerkelijk beheer Kerkbode Onderhoud Dorpskerk Pastoraat
Derde collecte Dorpskerk   Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Voorganger mw. Marja Griffioen   ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen dhr. Cees Muusse, Nieuwerkerk a/d Ijssel
Ouderling Christiaan   Wilma Henk Christiaan Wilma
Diaken Taco     - Paul Taco
Kerkrentmeester -   Joop Eveliene   -
Collectant -   - - - -
Organist Rob Rob Kees Leo Leo Leo
Lector Henk Heleen Alwin Erna Dirk Henk
Koster Henk   Rien Rien Henk Paul
Beamerdienst            
Koffie Els   Dirk Anja Eva en Juliëtte Dieteke
Kindernevendnst Dieteke   Anuska nvt herfstvakantie Alwin Judith
Creche -   - - - -

 

 

  laatste wijziging: 14-06-2021 Kees
Datum 7 nov 2021 7 nov 2021 14 nov 2021 21 nov 2021 28 nov 2021
Tijd 10:00 uur 19:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Kleur groen groen groen wit paars
Bijzonderheden - INkeer & INspiratie Dienst van Schrift en Tafel Laatste zondag 1e advent
Eerste collecte Kerk in Actie - NBG Wycliffe Schuldhulpmaatjes/ Steun bij rouw Adventscollecte
Tweede collecte Eigen jeugdwerk - Onderhoud orgel en piano Pastoraat PKN Kosten kerkdiensten
Derde collecte Dorpskerk - Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Voorganger ds. Attie Minnema - ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen en
mw. Marja Griffioen
mw. Marja Griffioen
Ouderling Henk - Christiaan Wilma Henk
Diaken - - Taco & Paul Paul -
Kerkrentmeester Joop - - - Eveliene
Collectant - - - - -
Organist Rob Rob Leo Leo Leo
Lector Dick Dick Heleen Alwin Erna
Koster Lori Lori Rien Jan en Gerda Paul Dijkshoorn
Beamerdienst          
Koffie Zanyuan - Conny Betty Willy
Kindernevendnst Dieteke - Judith Alwin Anuska
Creche - - - - -

 

 

  laatste wijziging: 28-04-2021 Kees
Datum 5 dec 2021 12 dec 2021 12 dec 2021 19 dec 2021 24 dec 2021 25 dec 2021 26 dec 2021 31 dec 2021
Tijd 10:00 uur 10:00 uur 19:00 uur 10:00 uur 21:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 19:30 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk de Toevlucht
Kleur paars paars paars paars wit wit wit wit
Bijzonderheden 2e advent 3e advent INkeer & INspiratie 4e advent Kerstnacht Kerstdag Kerstzangdienst Oudjaar, oecumenisch
Eerste collecte Adventscollecte Adventscollecte   Adventscollecte Kerk in Actie Kerk in Actie Kerk in Actie Voedselbank
Tweede collecte Kosten kerkdiensten Kerkelijk beheer   Onderhoud Dorpskerk Verwarming en verlichting Gemeente-activiteiten Kinder-nevendienst -
Derde collecte Dorpskerk Dorpskerk   Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk -
Voorganger ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen   ds. P.J. van der Ende, Rijnsburg ds. Reinhard van Elderen en 
mw. Marja Griffioen
ds. Reinhard van Elderen - ds. Reinhard van Elderen en 
dhr. Dick Vrijburg
Ouderling Christiaan Wilma   Henk Christiaan Wilma Henk Christiaan
Diaken - Taco   Paul - - Taco nvt
Kerkrentmeester Joop -   - Eveliene Joop - nvt
Collectant - -   - - - - -
Organist Rob Rob Rob Leo Rob Leo Kees nvt
Lector Dirk Henk Henk Dick Heleen Alwin Erna -
Koster Henk v.d. Horst -   - - - - -
Beamerdienst                
Koffie Ger Marian   Heidi - - Els -
Kindernevendnst Dieteke Anuska   Alwin - nvt kerstvakantie - nvt kerstvakantie
Creche - -   - - - - -

 

­