We hebben 52 gasten en geen leden online

 

  laatste wijziging: 14-06-2021 Kees
Datum 4 juli 2021 11 juli 2021 18 juli 2021 25 juli 2021
Tijd 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Kleur groen groen groen groen
Bijzonderheden - - Dienst van Schrift en Tafel -
Eerste collecte Binnenlands diaconaat Kerk in Actie Zending Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk
Tweede coll. Kerkelijk beheer Kerkbode Onderhoud kerk Pastoraat
Uitgangs coll. Dorpskerk Dorpskerk Zomerproject ZWO Zomerproject ZWO
Voorganger ds. Reinhard van Elderen ds. Attie Minnema ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen
Ouderling Henk Christiaan Wilma Henk
Diaken - Taco Paul (en Taco of...?) -
Rentmeester Joop - - Eveliene
Collectant - - - -
Organist Rob Rob Leo Leo
Lector Dick Heleen Alwin Erna
Koster Rien Paul Rien Henk
Beamerdienst Paul Samantha Peter Jan Willem
Koffie Willy Ger Marian Heidi
Kindernevendnst - - - -
Creche - - - -

 

 

  laatste wijziging: 10-06-2021 Kees
Datum 1 aug 2021 8 aug 2021 15 aug 2021 22 aug 2021 29 aug 2021
Tijd 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Kleur groen groen groen groen groen
Bijzonderheden - - - - -
Eerste collecte Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk
Tweede coll. Eigen jeugdwerk Onderhoud orgel en piano Kosten kerkdiensten Kerkomroep Kerkelijk beheer
Uitgangs coll. Zomerproject ZWO Zomerproject ZWO Zomerproject ZWO Zomerproject ZWO Zomerproject ZWO
Voorganger dhr. Cees van Rijn, Sneek ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen mw. Marja Griffioen mw. Marja Griffioen
Ouderling Christiaan Wilma Henk Christiaan Wilma
Diaken   Taco Taco - Paul
Rentmeester  Joop - - Eveliene -
Collectant - - - - -
Organist Leo Kees Leo Leo Kees
Lector Dirk Henk Henk Heleen Erna
Koster Jan en Gerda Henk van der Horst Paul Dijkshoorn Lori

Rien

 

Beamerdienst Samantha Paul Peter  Jan Willem Paul
Koffie Dieteke Els Dirk Conny Betty
Kindernevendnst - - - - Anuska
Creche - - - - -

 

 

  laatste wijziging: 14-06-2021 Kees
Datum 05 sep 2021 12 sep 2021 19 sep 2021 26 sep 2021
Tijd 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Bartholomeuskerk
Kleur groen groen groen groen
Bijzonderheden - Dienst van Schrift en Tafel Gemeentezondag/ Loofhut Oecumenisch
Eerste collecte Werelddiaconaat Diaconie Kerk in Actie Zending PAX
Tweede coll. Onderhoud Dorpskerk Verwarming en verlichting Gemeenteactiviteiten -
Uitgangs coll. Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk -
Voorganger ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen en mw. Marja Griffioen -
Ouderling - - - -
Diaken Paul Paul & Taco - -
Rentmeester - - - -
Collectant - - - -
Organist Rob Leo Rob nvt
Lector Alwin Dirk Henk Dick
Koster Jan en Gerda - - -
Beamerdienst Samantha Peter Jan Willem  
Koffie Willy Ger Marian Heidi
Kindernevendnst Alwin Judith nvt startzondag nvt kamp
Creche - - - -

 

 

Rob​

  laatste wijziging: 10-04-2021 Kees
Datum 03 okt 2021 03 okt 2021 10 okt 2021 17 okt 2021 24 okt 2021 31 okt 2021
Tijd 10:00 uur  19:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur
Locatie Dorpskerk  Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Kleur groen  groen groen groen groen groen
Bijzonderheden Israelzondag  Vesper/Cantorij Dopen? - - -
Eerste collecte Kerk en Israel Werelddiaconaat Voedselbank Voedselbank NBG Wycliffe
Tweede coll. Kindernevendienst Kerkelijk beheer Kerkbode Onderhoud Dorpskerk Pastoraat
Uitgangs coll. Dorpskerk - Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Voorganger ds. Reinhard van Elderen - ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen dhr. Cees Muusse, Nieuwerkerk a/d Ijssel
Ouderling -   - - - -
Diaken -   - - - -
Rentmeester -   - - - -
Collectant -   - - - -
Organist Rob Rob Kees Leo Leo Leo
Lector Heleen   Alwin Erna Dirk Henk
Koster -   - - - -
Beamerdienst            
Koffie Els   Dirk Anja Eva en Juliëtte Dieteke
Kindernevendnst Dieteke   Anuska nvt herfstvakantie Alwin Judith
Creche -   - - - -

 

 

  laatste wijziging: 14-06-2021 Kees
Datum 07 nov 2021 07 nov 2021 14 nov 2021 21 nov 2021 28 nov 2021
Tijd 10:00 uur 19:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Kleur groen groen groen wit paars
Bijzonderheden - INkeer & INspiratie Dienst van Schrift en Tafel Laatste zondag 1e advent
Eerste collecte Kerk in Actie - NBG Wycliffe Schuldhulpmaatjes/ Steun bij rouw Adventscollecte
Tweede coll. Eigen jeugdwerk - Onderhoud orgel en piano Pastoraat PKN Kosten kerkdiensten
Uitgangs coll. Dorpskerk - Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Voorganger ds. Attie Minnema - ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen en
mw. Marja Griffioen
mw. Marja Griffioen
Ouderling - - - - -
Diaken - - - - -
Rentmeester - - - - -
Collectant - - - - -
Organist Rob Rob Leo Leo Leo
Lector Dick - Heleen Alwin Erna
Koster - - - - -
Beamerdienst          
Koffie Zanyuan   Conny Betty Willy
Kindernevendnst Dieteke - Anuska Alwin Judith
Creche - - - - -

 

 

  laatste wijziging: 28-04-2021 Kees
Datum 05 dec 2021 05 dec 2021 12 dec 2021 19 dec 2021 24 dec 2021 25 dec 2021 26 dec 2021 31 dec 2021
Tijd 10:00 uur 19:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 21:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 19:30 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk de Toevlucht
Kleur paars paars paars paars wit wit wit wit
Bijzonderheden 2e advent INkeer & INspiratie 3e advent 4e advent Kerstnacht Kerstdag Kerstzangdienst Oudjaar, oecumenisch
Eerste collecte Adventscollecte - Adventscollecte Adventscollecte Kerk in Actie Kerk in Actie Kerk in Actie Voedselbank
Tweede coll. Kosten kerkdiensten - Kerkelijk beheer Onderhoud Dorpskerk Verwarming en verlichting Gemeente-activiteiten Kinder-nevendienst -
Uitgangs coll. Dorpskerk - Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk -
Voorganger ds. Reinhard van Elderen - ds. Reinhard van Elderen ds. P.J. van der Ende, Rijnsburg ds. Reinhard van Elderen en 
mw. Marja Griffioen
ds. Reinhard van Elderen en 
mw. Marja Griffioen
- ds. Reinhard van Elderen en 
dhr. Dick Vrijburg
Ouderling - - - - - - - -
Diaken - - - - - - - -
Rentmeester - - - - - - - -
Collectant - - - - - - - -
Organist Rob Rob Rob Leo Rob Leo Kees nvt
Lector Dirk - Henk Dick Heleen Alwin Erna -
Koster - - - - - - - -
Beamerdienst                
Koffie Ger - Marian Heidi - - Els -
Kindernevendnst Dieteke - Anuska Alwin - nvt kerstvakantie - nvt kerstvakantie
Creche - - - - - - - -

 

­